แบบสอบถาม งานกาชาดประจำปี 2565activity
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


ตอนที่ 2 : การรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานกาชาดออนไลน์

ตอนที่ 3 ความประทับใจ / ความพึงพอใจในงานกาชาดประจำปี 2564
รายการ ระดับความพึงพอใจ
ชอบ ชอบปานกลาง ไม่ชอบ
1. ความสะดวกในการการเข้าใช้งาน www.งานกาชาด.com
2. รูปแบบ สีสัน www.งานกาชาด.com
3. การออกแบบร้านของแต่ละหน่วยงาน
4. ระบบการโหวตขวัญใจงานกาชาด
5. ระบบการสั่งซื้อสินค้า
6. ระบบการแจ้งชำระเงิน การรับใบเสร็จฯ และรายละเอียดสินค้า
7. ระบบรับบริจาค
8. ระบบการจองคิวดูดวง
9. ระบบการดูดวงผ่าน Application Line
10. ความหลากหลายของกิจกรรมในแพลตฟอร์ม
11. ความหลากหลายของสินค้า
12. การเล่นเกมจากหน่วยงานต่าง ๆ
13. การรับชมการแสดงผ่านการถ่ายทอดสด
14. กิจกรรมบ้านผีสิง
15. กิจกรรมหนังกลางแปลง
16. กิจกรรมชิงช้าสวรรค์
17. ร้านอาหารภายในงานกาชาดออนไลน์
18. ภาพรวมของการเที่ยวงานกาชาดออนไลน์
ตอนที่ 4 : ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดงานกาชาดในโอกาสต่อไป


form_mascot

---ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาร่วมแสดงความคิดเห็น---